Hoe werkt een mesologisch onderzoek

Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd, waarin gevraagd wordt naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen etc. Deze vragenlijst, die u enige tijd voor de afspraak heeft teruggestuurd, wordt met u doorgesproken en verder uitgewerkt.

Dan volgt het onderzoek, dit kan bestaan uit:

Een mesoloog behandelt vooral chronische klachten. Voor acute klachten is de mesoloog in het algemeen niet bevoegd.

Intakeformulieren

Download hier het intakeformulier, vul het zo volledig mogelijk in en stuur het naar me op.